Välkommen till ansökningssystemet!
Welcome to the Grant Application System!
Logga in / Sign in
Användarnamn / User name
E-postadress / Email address
Lösenord / Password
Om du är ny användare av ansökningssystemet, klicka på "Ny användare" till höger.
If you are a new user, click on "New user" to the right.
Om du glömt eller vill ändra ditt lösenord, klicka på "Återställ/ändra lösenord" till höger.
If you have forgotten or want to change your password, click "Reset/change password" to the right.

Om du bytt e-postadress kan du logga in med den senast använda e-postadressen och ändra den under ”Personuppgifter".
If you have changed your email address you can log in with the email address you used last time and then change it under “Personal details”.